Hoe voed ik mijn kind tweetalig op?


Het kan wel eens voorkomen dat je bijvoorbeeld een buitenlandse partner hebt. Dan is het natuurlijk wel zo handig dat jouw kind twee talen kan spreken zodat hij/zij ook met de familie van jouw partner kan communiceren. Hoe je dat het beste kunt aanpakken ga ik jou vertellen!

Wanneer begin je ermee?

Je kind tweetalig opvoeden kan op veel verschillende manieren. Het beste is wanneer jullie als stel zijnde meertalig zijn. Je kunt onder andere de één persoon/één taal methode toepassen. Dit houdt in dat je beiden consequent ieder een eigen taal spreekt tegen je kind. Deze methode kun je het beste toepassen vanaf de geboorte en wordt ook wel simultane (gelijktijdige) tweetaligheid genoemd.

Successieve tweetaligheid

Bij successieve tweetaligheid wordt eerst één taal door beide ouders aangeleerd, welke anders is dan de taal van de omgeving. Wanneer je kind bijvoorbeeld naar school gaat, komt het pas in aanraking met de tweede taal. Een kind is tot 12 jaar prima in staat spontaan en zonder accent een tweede taal aan te leren. Bewust lesgeven in een tweede taal is daarom totaal niet nodig!

Samen leren

Als je je kind tweetalig opvoedt, kan het zijn dat je kind de taal van je partner eerder of vaker spreekt dan de jouwe. Dit kan ook nog weleens veroorzaken doordat jij de taal van je partner niet spreekt en je je buitengesloten voelt. Probeer daarom samen met je kind de vreemde taal te leren. Let er echter wel op dat je wel consequent je eigen taal blijft gebruiken tegen je kind, anders wordt het veel te verwarrend voor je kleintje.

Tips om de taal goed te leren

  • Lees veel voor en zing liedjes in jouw eigen taal.
  • Blijf consequent alleen jouw eigen taal naar je kind spreken.
  • Kijk samen televisieprogramma’s en films in jouw taal.
  • Laat je kind met andere kinderen, die deze taal ook spreken, spelen.
  • Ga op familiebezoek of skype met familieleden uit het land van herkomst.
  • Speel (ver)taalspelletjes met je kind.

Comments are disabled.